Dây chuyền sản xuất Sữa và sản phẩm từ Sữa như phô mai, Yaourt

Dây chuyền sản xuất Sữa và sản phẩm từ Sữa như phô mai, Yaourt

Mục tiêu chính là cung cấp một dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh và linh hoạt  cho các sản phẩm sữa , dễ vận chuyển và lắp đặt. 

Một loạt các lựa chọn sản xuất sẽ có sẵn: 500, 1.000, 3.000 và 5.000 lít mỗi giờ (sản phẩm tiệt trùng).

INOXPA có thể cung cấp hoàn thiện cho nhà máy  chìa khóa trao tay  sẵn sàng để sử dụng, bao gồm cả việc cung cấp các tiện ích. 

Inoxpa cũng có thể điều hành một khóa đào tạo công nghệ phù hợp với nhu cầu của khách hàng, cho dù ở Inoxpa hay tại nơi lắp đặt của nhà máy.

Đa năng vì nó cho phép bắt đầu với việc sản xuất một sản phẩm cụ thể và mở rộng nhà máy với việc sản xuất các sản phẩm sữa  bằng cách thêm các mô-đun mới ở giai đoạn sau.

Dung dịch

1. Mô-đun tiếp nhận sữa nước và phục hồi sữa bột

2. Module xử lý nhiệt và chuẩn bị cho chế biến sau sữa

3. Module đóng gói sữa

4. Module sản xuất phô mai

5. mô-đun sản xuất sữa chua

Share this post