Sản xuất dược phẩm dạng lỏng

Sản xuất dược phẩm dạng lỏng

Nhũ tương của hai giai đoạn khác nhau thường được sử dụng để sản xuất các sản phẩm dược phẩm có độ nhớt cao như gel, kem và thuốc mỡ . Một trong các pha chứa dầu khoáng hoặc silicone, trong khi pha kia thường chứa nước và là nơi chất làm đặc, chất ổn định, chất bảo quản, vv được hòa tan. 

Các thành phần hoạt động được thêm vào một trong các giai đoạn được mô tả ở trên hoặc sau đó tùy thuộc vào ứng dụng cụ thể. 

Sản phẩm cuối cùng có độ nhớt cao, khiến nó khó thao tác một khi quá trình chuyển hoàn tất, và dẫn đến mất sản phẩm.

Dung dịch

Để giảm thiểu tất cả những vấn đề này và đặc biệt là để phục hồi sản phẩm cuối cùng, INOXPA cung cấp hệ thống phục hồi sản phẩm được thiết kế cho ngành dược phẩm (STERIPIG) tuân thủ các thông số kỹ thuật của EHEDG vì nó cung cấp tỷ lệ thu hồi sản phẩm cao sau quá trình chuyển nhượng và giảm thời gian CIP / SIP và lượng chất hóa học được sử dụng để làm sạch. 

Share this post